TomTom og Bosch går sammen om udvikling af automatisk kørsel

Det kræver præcise og avancerede kort for at automatiseret kørsel skal blive en realitet, kort skal være præcist ned til decimeters nøjagtighed

bosch og tomtom

Det er mange detaljer, der skal på plads, inden automatisk kørsel er en realitet, og sammen med TomTom tager Bosch det næste skridt mod denne realitet. De to virksomheder har aftalt at samarbejde om kortdata til højautomatiseret kørsel. TomTom udarbejder kortene, mens Bosch ud fra systemudviklingsarbejdet definerer krav til nøjagtighed og indhold.

Bosch bruger allerede kort fra TomTom til testkørsel med deres automatiserede testkøretøjer på motorvej A8 i Tyskland og I280 i USA.

”Kun med meget nøjagtige kort kan vi køre automatiseret på motorvejen fra 2020,” siger Dr. Dirk Hoheisel fra ledelsen hos Borch.

”Inden udgangen af 2015 vil vi have nye, meget nøjagtige kort over alle motorveje og motorvejslignende veje i Tyskland for automatiseret kørsel,” siger Jan Maarten de Vries, Vice President Automotive fra TomTom. Dækningen af de nøjagtige kort vil efterfølgende blive udvidet til resten af Europa og Nordamerika.

Flere kortlag og endnu større nøjagtighed

Kort til højautomatiseret kørsel adskiller sig primært på to punkter fra kort til nuværende navigationssystemer. For det første er nøjagtigheden markant højere – ned til decimeterpræcision, og for det andet består kortmaterialet til højautomatiseret kørsel af mange lag.

Det traditionelle basisnavigationslag anvendes til at beregne ruten fra A til B inklusiv rækkefølgen af de veje, der skal køres på. Ved hjælp af lokaliseringslaget beregner en automatiseret bil sin nøjagtige position i en vognbane. Den sammenligner f.eks. informationer om objekter, den har modtaget via omgivelsessensorerne, med de tilsvarende informationer i lokaliseringslaget. Derved bestemmer bilen sin relative position i forhold til disse objekter. Planlægningslaget, der ligger derover, indeholder ikke kun attributter som vognbaneafmærkninger, trafikskilte eller fartbegrænsninger, men også 3D-informationer om vejgeometri inklusiv kurver og hældninger. Ved hjælp af planlægningslaget kan en automatisk kørende bil f.eks. bestemme, hvornår den skal skifte vognbane.

Det er vigtigt for sikkerhed og komfort ved højautomatiseret kørsel, at kortmaterialet ajourføres. De seneste informationer om bilkøer, ulykker, vejarbejde eller fartbegrænsninger skal være til rådighed for den højautomatiserede bil i rette tid. Kun derved kan bilen vælge den bedste proaktive kørestrategi. Bosch og TomTom satser her på flere elementer for at holde kortdataene up to date.

TomTom’s kortlægningsflåde vil fortsat være regelmæssigt i trafikken og nøjagtig kortlægge nye veje og ruter. For også at registrere kortsigtede ændringer i vejbilledet som bilkøer eller nye vejskilte planlægger TomTom og Bosch at anvende andre bilflåder med de nødvendige sensorer. Informationer om ændrede vejforhold, der er indsamlet på denne måde, vil blive overført til en server, verificeret og registreret i den digitale kortdatabase. Det opdaterede kort vil så blive leveret til en højautomatiseret bil, der således får trafikinformationer, der går ud over sensorernes rækkevidde.

About Lars Bennetzen 3824 Articles
Lars Bennetzen har været it- og gadget-journalist siden 1992, og arbejdet som redaktør på PC World, Ingeniøren, Jern- og Maskinindustrien, Procesteknik og Ugens Erhverv. I 2006 blev Lars Chefredaktør på Alt om DATA, og bestyrede det gode gamle it-blad gennem de næste 6 år. I 2012 blev Lars selvstændig og stiftede firmaet Blackbelt Communications og i 2015 startede han Tech-Test. Lars fungerer også som kommunikationskonsulent, taler, moderator og gadgetekspert.
Kommentar til artiklen?