Business

It skal redde bierne

For de fleste af os er bier et irritationsmoment når vi sidder med en kold øl eller is i hånden, og arrigt vifter vi dem væk. Men hvad de færreste af os tænker nærmere over er, at vores små summende venner står for bestøvningen af over 80% af alt verdens afgrøde. Og det står i skærende kontrast til, at vi samtidig mister omkring 40% af alle bikolonier hvert eneste år. Endnu har vi ikke været i stand til at finde en metode til at bestøve planter der ikke involverer bier, og som samtidig kan skaleres og som er bæredygtige. Men det nordiske it-konsulentfirma, Amesto Nextbridge har, sammen med Bee Futures og SAS Institute, måske en løsning der kan hjælpe fremtidens bier, biavlere og ikke mindst planteproduktion. Amesto Nextbridge vandt et hackathon hos SAS Institute med løsningen, der har et par forskellige indfaldsvinkler. Afkodning af biernes sprog, og etablering af bistader der healer de syge og stressede bier. Men inden vi kommer til løsningen, så lad os lige kigge på problemet, for bierne har fået nye fjender de aldrig har haft før – nye hvepsearter og mider dræber bierne i naturen, og samtidig har naturen ændret sig – den er faktisk blevet hele 45 gange så giftig. Samtidig er sæsonerne ændret, klimaet er blevet varmere, dyrkningsområderne for blandt andet korn, er blevet meget store og der er kommet meget store stykker natur, hvor bierne ikke længere kan finde mad, og dermed leve. Biernes dans – et avanceret sprog Løsningen er, som …. (læs mere her)