Business

Danskerne gider ikke el-biler

Efter offentliggørelsen af Elbilkommissionens længe ventede rapport er der nu lagt op til en politisk dialog om, hvordan Danmark bedst muligt foretager den grønne omstilling på transportområdet. At der er hårdt brug for politiske initiativer til at stimulere investeringen i elbiler bliver understreget af resultaterne i en ny international Gallup-undersøgelse foretaget på vegne af Arval Mobility Observatory. Undersøgelsen viser, at 24 procent af danske virksomheder på nuværende tidspunkt har investeret i eldrevne biler. Det placerer Danmark i bunden af listen – et godt stykke efter flere af de lande, vi normalt sammenligner os med. Således lyder det tilsvarende tal på 48 procent i Norge, 42 procent i Sverige, 33 procent i Finland og 30 procent i Tyskland. Andre af undersøgelsens resultater peger i samme retning, hvad angår danske virksomheders omstilling til grøn transport. Således anslår de adspurgte danske virksomheder, at andel af dieselbiler gennemsnitligt vil udgøre 56 procent af virksomhedernes bilparker i løbet af de kommende tre år. Det er væsentligt mere end det internationale gennemsnit på 49 procent. Ifølge Andreas Knudsen, kommerciel direktør i leasingvirksomheden Arval Danmark, er resultaterne udtryk for uvished snarere end uvilje fra virksomhederne i Danmark. Hver eneste dag taler vi med virksomheder, som gerne vil skifte deres benzin- og dieselbiler ud med el- og hybridbiler, men for de flestes vedkommende er den økonomiske usikkerhed på området simpelthen for stor til, at de tør tage springet. Det er godt, at den politiske dialog på området går i gang nu, for vi befinder os i en situation, …. (læs mere her)