Business

Fusion af it-klynger skal styrke digitaliseringen i Danmark

Det er en bred og samlet partnerkreds, der nu med fælles front kan løfte sløret for Danmarks nye digitale klynge, der får navnet ”DigitalLead”.   Bag den landsdækkende klynge, som i første omgang får ansatte i Aalborg, Aarhus og København, står de i forvejen veletablerede erhvervsnetværk BrainsBusiness og it-forum, som hidtil har opereret i henholdsvis Nord- Midt- og Sydjylland, og en række af landets universiteter samt GTS-institutter.   Det er med en stærk indsats fra Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, Copenhagen Business School, Danmarks Tekniske Universitet, IT-Universitetet i København, Københavns Universitet og Syddansk Universitet samt GTS-Institutterne Alexandra Instituttet og Force Technology, at det  ”Det Digitale Danmark” nu samles på tværs af hele landet om at etablere den første landsdækkende klyngeorganisation for it og digitalisering. Jens Christian Godskesen, næstformand for DigitalLead og prorektor på IT-Universitetet Formålet med etableringen af DigitalLead er at skabe øget innovation. Vi forener forskning og praksis og skaber et tværgående samlingspunkt for digital innovation og øget produktivitet både for virksomheder, der udvikler digitale løsninger samt for alle øvrige sektorer, som er afhængige af innovative it-løsninger for at kunne udvikle deres forretning. Bo Sejer Frandsen, direktør it-forum Det er altafgørende for innovationskraften i Danmark, at landets virksomheder ved, hvor de kan gå hen for at få viden om og indsigt i de nyeste teknologiske løsninger som f.eks. kunstig intelligens, Internet of Things, Cyber Security, Virtual og Artificial Reality, Big Data, Blockchain med mere. DigitalLead skal være brohoved for etablering af meningsfulde og værdiskabende samarbejdsrelationer virksomhederne imellem og mellem forskningsverdenen og erhvervslivet, så vi sikrer, at Danmark vedbliver med at være en digital frontløber på det internationale verdenskort. Bo Sejer Frandsen It-forum og BrainsBusiness har i forvejen tilsammen 600 betalende medlemsvirksomheder, som nu føres med over i DigitalLead, der således fra start står som en stærk medlemsorganisation med mange års klyngeerfaring, som nu kommer virksomheder i hele …. (læs mere her)