Business

Virksomheder bør træne ansatte i digitalt selvforsvar

Der er kommet et øget fokus på medarbejdernes rolle i virksomhedens samlede digitale forsvar. Heldigvis! Utallige rapporter, bl.a. fra analysevirksomheden Gartner, peger nemlig på, at netop medarbejderne er det svageste led i it-sikkerhedskæden. Studier viser, at 98 pct. af alle cyberangreb starter gennem de sociale kontakter. En tilsyneladende uskyldig intern mail kan komme fra en it-svindler – og i værste tilfælde kan det betyde, at den uvidende medarbejder eksponerer hele sit netværk og virksomheden for fare. It-kriminalitet er i konstant udvikling, og det er ikke længere nok at beskytte sig med antivirus, firewalls og avanceret teknologi. HR og ledelsen er nødt til at have kendskab til, hvordan de ansatte handler i mødet med forskellige it-trusler og træne dem i digitalt selvforsvar Peter Gustafsson, nordisk chef hos Barracuda Networks Fire trin til et styrket cyberforsvar Så hvordan får man flere til at kunne genkende et hackerangreb? Og er det overhovedet muligt at leve op til nutidens regler og sikkerhedskrav? Peter Gustafsson har fire råd til, hvordan man styrker virksomhedens digitale forsvar: Start med at udvælge de medarbejdere, der bør prioriteres, f.eks. ansatte, som har særligt følsomme stillinger og arbejdsopgaver i virksomheden. Kortlæg de ansattes handlinger i computersimulationer, hvor de gennemgår forskellige digitale angreb. Analysér deres adfærd over tid for at forstå, hvem, der gør hvad, hvordan og hvorfor. Omsæt disse observationer til konkret viden, som kan hjælpe medarbejderne til at blive endnu bedre til at kunne genkende hackerangreb, f.eks. gennem undervisningsforløb med spørgsmål og videoer. Simuleringen af cyberangreb er vigtigt, da …. (læs mere her)