Nyheder

Ny app fra tado° giver overblik over luftkvalitet

Med den nye app kan tato°-brugerne spore, hvilke slags forurenede stoffer og pollen, der befinder sig i den luft, de indånder, og få råd om, hvornår de skal lufte ud i hjemmet, eller holde vinduerne lukkede. Forurening og luftkvalitet i og uden for hjemmet giver globalt set anledning til bekymring, efterhånden som det bliver mere alment kendt, hvilken effekt dårlig luft har på vores sundhed. Over 90 procent af verdens befolkning lever med giftig luft, hvilket har ført til, at Verdenssundhedsorganisationen WHO nu har erklæret situationen for en global ‘nødsituation for folkesundheden’. Levering af her-og-nu-data, såvel som data om fremtidige forudsigelser og indsigt i luftkvaliteten kan hjælpe folk med at reducere den dårlige luft, de indånder. tado°-brugere vil kunne se et Air Quality Index (AQI) for luftkvaliteten uden for deres hjem og kan indrette sig efter disse oplysninger. Det betyder at du kan få et indblik i de mest markante forurenende stoffer, der findes i dit nærmiljø. Derudover leverer tado° pollenprognoser på græs og træer, der kan hjælpe husets beboere med at indrette deres dag derefter. ”Vores brugere er, ligesom den brede befolkning, bekymret over, hvilken luftkvalitet de indånder,” forklarer tado° medstifter og CPO Christian Deilmann. De nye funktioner føjes til de eksisterende tado° Air Comfort Skill, der samler udendørs- og indendørs data vedrørende luftkvaliteten, uden man behøver at købe ny hardware. Brugere kan se luftfugtighedsniveauet fra rum til rum og modtage tip og tricks til, hvordan man forbedrer sit indendørs klima. tado° integrerer et væld af data og gør …. (læs mere her)
Business

E-learning er også for de klimabevidste

Danske ELEARNINGFORCE har sammen med sin kunde Priva regnet på miljøbelastning og økonomi i forbindelse med virksomhedens brug af e-learning. Inden udgangen af 2019 forudser Priva at have haft omkring 5000 kursusdeltagere fordelt over 52 lande. Regnestykket viser, at CO2-udslip relateret til undervisning, er reduceret med 53 tons på bare 12 måneder. Samtidig har Priva over de seneste tre år i alt sparet tæt på 16 mio. kr. takket være færre omkostninger til rejser, administration og lokaler. Reduktionen i CO2-udslip skyldes primært færre rejser og mindre brug af undervisningslokaler. Priva, der udvikler og producerer smart building-teknologi, klimakontrol og procesautomatisering, er en international virksomhed med hovedkontor i Holland og aktivitet i mere end 60 lande. Den store geografiske spredning på kursusdeltagerne gør det oplagt at benytte e-learning. E-learning giver fleksibilitet, så kursusdeltagere kan modtage undervisning, præcis når og hvor det passer i deres dagligdag og desuden benytte undervisningsmateriale, der altid er opdateret. At e-learning har vist sig også at være miljøvenligt, er naturligvis et ekstra plus. For Priva er det vigtigt, at medarbejdere fuldførere alle de planlagte kurser og kan dokumentere, at alle relevante certificeringer er bestået. ELEARNINGFORCE’ LMS365-platform gør det muligt at styre og strukturere Privas uddannelser, så alle løbende modtager nødvendige certificeringer, kurser og opdateret viden. For Priva ligger det naturligt i virksomhedens DNA at værne om miljøet og samtidig fastholde et talentfuldt og opdateret team. Med e-learning er det muligt at få enderne til at mødes uden at skulle indgå nogen form for kompromiser.