Feature

Færre høreskader og bedre lydkvalitet med ny standard

EU-Kommissionen har skønnet at op mod 10 millioner europæere risikerer tidligt høretab, bare fordi de lytter til musik i headsets på deres smartphones, noget som den almægtige EU-Kommission vælger at kalde for Personal Music Players (jeps – primært smartphones, men lad os endelig opfinde en ny betegnelse). Det har dog promptet til at man på europæisk plan har revideret den standard, der fastsætter grænsen for lydeksponering. Dansk Standard (DS, red.), oplyser at fokus har været på at beskytte såvel ører som musik. ”Flere og flere, særligt unge, hører høj musik i høretelefoner eller headset i længere tid ad gangen – og dermed øges risikoen for permanente høreskader. Derfor har vi gentænkt standarden for lydtryk, så den i højere grad tager højde for den dosis af høj lyd, man eksponeres for. Noget af det nye er, at man får en advarsel, når lyden når et vist niveau, og igen når man har fået den maksimale dosis af høj lyd”, fortæller Per Crety, seniorkonsulent i Dansk Standard, i en pressemeddelelse. Fordi vi er så skrappe til lyd her i lille Danmark, så har vi fået lov til at lede den europæiske arbejdsgruppe, der omfatter 35 audiofabrikanter fra Europa samt enkelte deltagere fra den øvrige verden med interesse i det europæiske marked, fx Apple, Bose og Blackberry. Som led i arbejdet med standarden, der udkommer i første kvartal 2017, har Dansk Standard oprettet et dansk forum for måling af personlige musikafspillere. ”Målet har været at få en europæisk standard, der både bidrager til …. (læs mere her)