Business

6 ud af 10 danske virksomheder ramt af cyberangreb

Ifølge PwC’s Cybercrime Survey 2020 er rekordmange danske virksomheder blevet ramt af cyberangreb i det forgangne år. Hele 6 ud af 10 danske virksomheder har angivet, at deres virksomhed har været udsat for minimum én sikkerhedshændelse, hvilket er det højeste niveau i fire år. Samtidig svarer 4 ud af 10 virksomheder, at angrebene var målrettet deres virksomhed, hvilket er på niveau med sidste år. Vi ser desværre en stigning i antallet af cyberangreb i år, og samtidig er en stor andel af angrebene fortsat målrettede de enkelte virksomheder. Derudover viser undersøgelsen, at mange angreb har været relateret til COVID-19-pandemien, og 29 % af virksomhederne har da også etableret et særligt cyberberedskab som følge af COVID-19.  Mads Nørgaard Madsen, partner og ekspert inden for cybersikkerhed i PwC Udnytter COVID-19-pandemien Cybercrime Survey 2020 viser således, at én ud af tre virksomheder (35 %), som har været udsat for et phishingangreb, svarer, at angrebet i nogen eller i høj grad har været relateret til COVID-19. Her kan der fx være tale om, at cyberkriminelle har benyttet COVID-19-relaterede budskaber i selve phishingmailen. Et phisingangreb består nemlig ofte af en mail, der er forsøgt kamufleret som en reel henvendelse, der skal få modtageren til at klikke på et link og afgive personoplysninger, som angriberen sidenhen kan misbruge.  COVID-19 har sat sit præg på cyberområdet, hvor pandemien har skabt grobund for nye angrebsmuligheder og indgangsvinkler for cyberkriminelle. Det har bl.a. givet anledning til at udnytte sårbarheder i relation til hjemmearbejde, den øgede digitale kommunikation mellem virksomheden …. (læs mere her)
Business

Hver anden virksomhedsleder ser GDPR som en byrde

Den 25. maj 2018 trådte databeskyttelsesforordningen (GDPR) i kraft. Virksomhederne har løbende arbejdet med at implementere GDPR, og PwC’s Cybercrime Survey 2019 peger på, at de i den forbindelse er blevet opmærksomme på, hvor ressourcekrævende det er at efterleve de komplekse regler i forordningen. I 2019 svarer 50 % således, at de ser GDPR som en byrde, mens 33 % svarede det samme i 2018. Undersøgelsen viser desuden, at implementeringen af GDPR har krævet store omlægninger for forretningen. Hele 40 % har foretaget nye teknologiinvesteringer, mens 36 % har ansat nye medarbejdere. At arbejde med GDPR er en proces, som hele tiden er i udvikling. Og det kan betale sig at prioritere implementering og udviklingen af GDPR, mener Mads Nørgaard Madsen, partner og it-sikkerhedsekspert fra PwC: “GDPR er ikke en engangsøvelse eller et juridisk papirskjold. Det handler i høj grad om at se forordningen i sammenhæng med teknologi, for kravene om beskyttelse af persondata skal være indbygget i it-løsninger ved såkaldt Privacy by Design. Det betyder kort sagt, at virksomheder skal indtænke databeskyttelse i designet af applikationer, som behandler persondataoplysninger.”  Virksomhedsejere er bekymrede Tal fra PwC’s Cybercrime Survey 2019 viser, at 59 % respondenterne er bekymrede for, at virksomheden mister personoplysninger som en konsekvens af et cyberangreb. Og bekymringen er ikke uden grund, da undersøgelsen viser, at næsten en tredjedel (29 %) af de adspurgte har oplevet en hændelse, hvor fortrolige og følsomme personoplysninger utilsigtet er blevet delt. I 2018 var det blot 17 %, der svarede det samme. “Hvis …. (læs mere her)