Business

CO2-udslip kan reduceres med 60% via elektrificering

Elektrificering af transport-, bygnings- og industrisektorerne i Europa kan reducere udledningen af drivhusgasser med 60 procent i perioden 2020 – 2050, ifølge en ny rapport fra analysebureauet BloombergNEF (BNEF). Energiforbruget i de tre sektorer kan gennemgå markante omvæltninger over de næste 30 år og medføre mærkbare reduktioner i CO2-udledningen. Rapporten Sector Coupling in Europe: Powering Decarbonization, som er udarbejdet i samarbejde med Eaton og Statkraft, skitserer et realistisk forløb for elektrificering i de tre sektorer. Elektrificering – også kaldet “sektorkobling” – kan bidrage væsentligt til at opfylde Europas mål for CO2-reduktion ved at udnytte den overgang til en lavemissionsøkonomi, som allerede er på vej i elsektoren. Victor Cuming, chef for globale politiske analyser, BNEF Kræver handling fra politikerne Elektrificering vil kunne foregå ved en kombination af “direkte” og “indirekte” ændringer. ”Direkte” ændringer vil involvere udbredelse af elektriske køretøjer i så meget af transportsektoren som muligt og anvendelse af elektriske varmesystemer som varmepumper i bygninger og visse dele af industrien. ”Indirekte” vil involvere et skift til ”grøn brint” – brint produceret ved elektrolyse ved hjælp af vedvarende elektricitet – som et brændstof til at levere varme til bygninger og industrielle processer, som ellers ville være afhængige af fossile brændstoffer. Men der kræves handling fra politikerne, hvis disse ændringer skal føres ud i livet. Regeringerne bør indføre incitamenter til eller krav om at mindske emissionen fra opvarmning af bygninger, støtte pilotprojekter til elektrificering og fjerne hindringer for produktion af grøn brint. De bør også overveje, hvordan man kan engagere energiforbrugerne og civilsamfundet, …. (læs mere her)