Nyheder fra gl. site

Indeklimafirmaet tado vil forbedre luftkvaliteten

Air Comfort Skill, der er en del af tado° V3+ app’en, måler indendørstemperaturen og luftfugtigheden ved hjælp af de sensorer, der er indbygget i tado° Smart Thermostats. Disse målinger kombinerer den med algoritmer, som tager højde for, hvor ofte vinduerne er blevet åbnet, hvor mange mennesker der er tilstede i rummet samt luftkvaliteten i det lokale nærmiljø, og guider dig på det grundlag til, hvordan du opnår et sundere indendørsmiljø og et forbedret velbefindende – intet af dette kræver yderligere hardware. Når luftforureningen er høj fx ved myldretid i en travl by, vil tado° give dig en notifikation om, at luftkvaliteten er faldende i dit lokalområde og anbefale, at du lukker dine vinduer for en periode. Hvis luftfugtigheden i dit hjem eller i et bestemt værelse er enten for høj eller for lav, vil tado° også give dig praktiske tips og råd om, hvordan du modvirker dette. Forurening og luftkvalitet i hjemmet er i stigende grad kommet i fokus, efterhånden som vi bliver mere bevidste om, hvilken effekt dårlig luft har på vores sundhed. Ifølge en nylig rapport fra World Health Organisation (WHO) lever cirka 91% af verdens befolkning steder, hvor luftkvaliteten overstiger WHO’s anbefalede grænser*. God indendørs luftkvalitet kan forbedre dit velbefindende og din sundhed med positiv indvirkning på din hud. Den kan også nedbringe din risiko for at blive forkølet, forbedre kvaliteten af din søvn, ja selv din produktivitet. Air Comfort Skill er en del af det nye tado° V3+ produktsortiment af Smart Thermostats og Smart Radiator Thermostats, …. (læs mere her)