Nyheder fra gl. site

Forkert søgeordsoptimering kan straffes med bøde

Danskere er flittige brugere af internet og sociale medier, og mange virksomheder har valgt at flytte en større eller mindre del af deres markedsføringsindsats hertil, blandt andet fordi det er relativt let at gå i gang med. Ifølge Penta Advokater er det dog vigtigt, at virksomheder er bevidste om, hvilke regler der gælder for søgeordsoptimering, da de risikerer at blive erstatningsansvarlige, hvis reglerne overtrædes. Regler for søgeordsannoncer Inden du som virksomhed går i gang med søgeordsoptimering og søgeordsannoncer, bør du vide, at der ikke er frit valg mellem alle tilgængelige søgeord. I såvel varemærkeloven som markedsføringsloven findes der nemlig regler for brug af andres varemærker. – Hvis du anvender en andens varemærke til søgeordsoptimering i erhvervsmæssig sammenhæng, er der i mange tilfælde tale om en krænkelse af dennes varemærkebeskyttelse. Principperne gælder også ved anden brug som eksempelvis i URL-adresser, annoncer m.m., siger advokatfuldmægtig Malene Buch Andersen fra Penta Advokater og tilføjer: – Mit indtryk er, at ikke alle virksomheder er klar over disse regler, men de skal tages alvorligt, for der findes eksempler på firmaer, der er blevet dømt i Sø- og Handelsretten for anvendelse af andres varemærke som søgeord i Google AdWords. – Min anbefaling er derfor, at du undlader at bruge andres varemærker, men alene bruger almenkendte og velkendte ord, når du opretter søgeord i eksempelvis Google AdWords, ved søgeordsoptimering på dit website, i URL adresser, annoncer med videre. Ellers risikerer du at krænke andres varemærkerettigheder samt markedsføringsloven, hvilket kan medføre, at du bliver pålagt at betale en …. (læs mere her)