Nyheder

TT0034: Gadgets, elektronik og klimaet

En laptop koster mellem 200 og 500 kg CO2 af fremstille, hvilket svarer til at du kan køre mellem 10.000 og 25.000 km i din (fossildrevne) bil. Samtidig smider vi vores gadgets ud alt for tidligt, og derved skaber vi enorme mængder elektronikaffald – i 2021 producerede vi i Danmark alene 254.934 tons, og det kommer primært fra småelektronik, mobiltelefoner, computere og tv. Men vi kan gøre rigtig meget som forbrugere, ikke mindst beholde vores gadgets et par år længere. Men vi kan også vælge at købe genbrugte, genanvendte eller fornyede produkter (kært barn har mange navne). For at høre mere om netop den type produkter, har jeg snakket med Emma Jefelt, marketingsansvarlig i den danske afdeling af Refurbed. Refurbed har specialiseret sig i at samarbejde med virksomheder der fornyer produkter der tidligere har været ude hos en forbruger. Emma Jefelt fortæller i denne podcast om, hvor meget gadgets belaster miljøet i produktion, hvor meget vi kan spare miljøet for ved i højere grad at købe fornyede produkter og ikke mindst – så fortæller hun at hun håber, at vi fremover bare vælger at beholde vores gadgets længere – det er den bedste måde at nedbringe klimaaftrykket på. Emma Jefelt har mange spændende, og ikke mindst overraskende, pointer i denne podcast, og hun ser en god og positiv udvikling i vores holdning til genbrugte gadgets. Men lyt med her – Emma Jefelt er værd at lytte til.
Nyheder

Store klimafordele ved genanvendt elektronik

Selvom meget tyder på, at brugte smartphones og laptops vinder større indpas, har der generelt hersket tvivl om den reelle klimagevinst ved genanvendt elektronik. Det er der dog lavet om på nu, hvor en af de første forskningsbaserede livscyklusanalyser på området er landet. Den omfattende nye rapport, der er udarbejdet på vegne af virksomheden Refurbed, konkluderer, at der er markante klimamæssige besparelser at hente med cirkulær elektronik. Faktisk i sådan en grad, at man kan spare klimaet for helt op til 91% CO2, 97% vand og 80% elektronisk affald ved at købe genanvendt elektronik sammenlignet med fabriksny elektronik. Livscyklusanalysen er udarbejdet af det anerkendte tyske forskningsinstitut Fraunhofer og er en af de første og mest omfattende rapporter af sin art. Den omfatter både smartphones, tablets og bærbare computere i scope 1, 2 og 3 – og uanset produktkategorien er resultaterne bemærkelsesværdige. Det særlige ved den her undersøgelse er, at vi har foretaget en omfattende analyse af genanvendte produkters miljøpåvirkning i både scope 1, 2 og 3. Det betyder, at vi med stor nøjagtighed og på helt kvantificerbar vis har målt den samlede påvirkning, et genanvendt produkt har på vores planet. Paul Ruford fra Fraunhofer Austria Research Resultaterne fastslår, at klimafordelene ved genanvendte elektroniske produkter er større end tidligere estimeret. I den forbindelse håber Refurbed, at undersøgelsen kan få flere forbrugeres øjne op for de markante klimagevinster. Vi er overbeviste om, at sammenlignelige data og transparens om genanvendelse bidrager til et mere bæredygtigt forbrug af elektroniske produkter. Allerede i dag erstatter …. (læs mere her)
Nyheder

Danskere vil hellere gå i genbrugstøj end købe brugt elektronik

Det er smartphone-producenten OnePlus, der står bag en undersøgelse om danskernes grønne vaner og holdninger, og kogt ned til en enkelt sætning, så vil danskerne hellere gå i genbrugstøj end købe brugt elektronik. Undersøgelsen er foretaget af OnePoll på vegne af OnePlus, blandt 1.000 danskere i alderen 16-65 år, og det siger meget om os danskere, at vi gerne vil være grønne og gode – bare ikke når det gælder vores elskede gadgets. Ifølge undersøgelsen så vælger 67% af danskerne at slukke for lyset og 57% genbruger deres tøj for aktivt at reducere deres CO2-aftryk. Men når det kommer til at købe brugt elektronik, så er vi nede på 24% – en markant forskel. OnePlus selv skriver i pressemeddelelsen, at der er et stort uforløst potentiale ved at beholde elektronik i længere tid, fordi man som forburger så er med til at reducere mængden af elektronikaffald, og dermed også mængden af udledt CO2. OnePlus skriver videre, at den undersøgelse viser, at hvis alle europæere bruger deres telefon i bare et år mere, kan der ifølge Det Europæiske Miljøkontor, spares lige så meget CO2 som ved at fjerne 2 millioner biler fra vejene. Det vil resultere i en årlig CO2-besparelse på 4 millioner tons. Det giver stof til eftertanke, og stor ros herfra for, at en producent af smartphones, faktisk står bag en undersøgelse der viser, at vi ikke bør være så ivrige efter at udskifte vores mobiler, men faktisk beholde dem lidt længere. At OnePlus samtidig fortæller, at deres nyeste …. (læs mere her)
Nyheder

Undersøgelse: Så mange genbruger elektronikprodukter

YouGovs seneste rapport ’Consumer electronics: Safety and sustainability in 2023’ undersøger vores forhold til elektronikprodukter og genbrug samt købsadfærd. Rapporten er baseret på mere end 19.000 interview på tværs af 18 markeder verden over. Danskerne har faktisk rekord i at aflevere gamle elektronikprodukter til genbrug. Det gør 2 ud af 5 (42%) af danskere mod et globalt snit på 26%. Der er særligt danskere over 55 år som afleverer elektronikprodukter til genbrug (54% mod eksempelvis 21% af de 18-24-årige). Mere end hver tredje (36%) plejer at gemme deres aflagte elektronikprodukter hjemme, hvilket kan hænge sammen med den oplevede datasikkerhed, mens en fjerdedel (24%) ofte sælger deres aflagte elektronikprodukter. Her er de unge mellem 18-24 år overrepræsenterede (40% mod 13% af de 55+ årige). Næsten lige så mange (23%) plejer at give aflagte elektronik produkter videre til venner og familie. Mange danskere er også åbne overfor at købe renoverede/genbrugte elektronikprodukter. Det vil sige brugte produkter, der enten er istandsat, eller hvor egnede komponenter tages ud og genbruges i andre produkter. Hver fjerde (26%) har tidligere købt renoverede/genbrugte elektronikprodukter, særligt de 35-44-årige har benyttet sig af denne mulighed (40%), mens 37% af danskerne ikke tidligere har købt renoverede/genbrugte produkter, men godt kunne finde på det i fremtiden. En tilsvarende andel af danskere hverken har eller kunne finde på at købe renoverede/genbrugte elektronikprodukter. Det er især danskere over 55 år, som svarer dette (45%). YouGov har også spurgt danskere, som ikke har købt elektronik i de seneste 12 måneder, hvilke faktorer der ville …. (læs mere her)
Nyheder

De unge ønsker sig elektronik til jul

Hvis det står til de unge, så skal der ligge elektronik under juletræet i år. Næsten halvdelen (41%) af de adspurgte danskere fra 18-30 år håber på, at de får elektronik til jul. Skal der både være en blød og en hård pakke, så kunne mode være et oplagt valg, da det er den eneste kategori, der overhaler elektronik i undersøgelsen. Ifølge undersøgelsen, viser det sig, at interessen for elektronik bliver mindre jo ældre, man bliver. Ønsket for elektronik halveres, når man spørger respondenter i aldersgruppen 46-60 år (18%). Tallene fortæller os, at vi skal fortsætte vores arbejde med at være innovative i vores udvikling af produkter. Vi vil blive ved med at udvikle produkter til en hver smag uanset om man ønsker sig elektronik, som kan være ens forlængede arm til det sociale liv eller produkter, som kan optimere hjemmearbejdet. Vi vil gerne kunne imødekomme alle behov – uanset alder. Claus Holm, Landechef for Samsung i Danmark Forvent ikke elektronik af dine bedsteforældre Ser man på hvem, der planlægger at give elektronik i gave, så fordeler svarene sig ligeligt blandt nogle af aldersgrupperne. Både de 18-30-årige og de 46-60-årige planlægger at give elektronik i julegave. Håber du at få elektronik fra dine bedste- eller oldeforældre, så skal du måske dæmpe forventningerne, da interessen for at give elektronik i gave falder drastisk, når man ser på respondenterne i aldersgruppen 61+. Her planlægger kun 9% at give hårde pakker i form af elektronik. Undersøgelsen er lavet af Norstat på vegne af Samsung …. (læs mere her)