Danske ledere langt mere bekymrede for cyberangreb end svenskerne

Næsten hver anden danske leder frygter et cyberangreb, og selvom stort set lige mange virksomheder i Danmark, Norge og Sverige har oplevet et cyberangreb, er de danske ledere stadig mere bekymrede. Det viser en nye undersøgelse fra Telenor

En ny undersøgelse fra Telenor, der er foretaget blandt 2162 nordiske ledere – fra administrerende direktører til it-chefer på tværs af brancher – viser, at 21 % af de danske ledere har oplevet en cybersikkerhedshændelse eller -angreb i det forgangne år. Det samme gør sig gældende for 18 % af de norske og finske ledere og 25 % af de svenske. Til gengæld afslører undersøgelsen en markant forskel i bekymringsniveauet.

Blandt de danske ledere giver 50 % i undersøgelsen udtryk for en ”ekstrem” eller ”moderat” bekymring for, at deres virksomhed ville blive lammet, forstyrret eller midlertidigt sat ud af drift på grund af et cyberangreb. Til sammenligning gælder det 34 % af de norske, 15 % af de svenske og 29 % af de finske virksomhedsledere. Ligeledes viser undersøgelsen også stor forskel på, hvor bekymrede lederne er for skader på virksomhedens omdømme i tilfælde af cyberangreb. Her svarede 43 % af de danske ledere, at de var ”ekstremt” eller ”moderat” bekymrede, mens det samme gjorde sig gældende for 33 % af nordmændene, 15 % af svenskerne og 35 % af finnerne.

Behov for sund paranoia i virksomhederne

Selv om trusselsbilledet tilsyneladende er nogenlunde ens på tværs af Norden, tolker Telenor det høje bekymringsniveau blandt danske ledere positivt. For det viser, ifølge Telenor, at de danske virksomhedsledere i højere grad end deres nordiske kolleger er opmærksomme på de langvarige konsekvenser af et cyberangreb: 

Når det gælder sikkerhed – og i særdeleshed cybersikkerhed – bør man have en vis portion sund paranoia. Cyberangreb kan ramme alle, og selv en mindre hændelse kan lamme en virksomheds drift, underminere dens omdømme og svække omverdenens tillid. I virkeligheden er 50 % overraskende lavt. Samtlige danske ledere burde have cybersikkerhed øverst på agendaen. 

Mikkel Kruse, der er direktør for Telenor Erhverv

Undersøgelsen viser også, at 57 % af de danske ledere opfatter ”manglende forståelse og opmærksomhed” og ”mangel på viden og ekspertise” som de største hindringer for at forbedre deres virksomheds cybersikkerhed.

Det understreger, hvor vigtigt det er at øge bevidstheden om cybersikkerhed og skabe en kultur internt i virksomheden med fokus på træning og oplysning. Det kræver bare ét uopmærksomt øjeblik og ét forkert klik at få en virksomhed til at gå i sort. Heldigvis kan teknologien hjælpe et stykke ad vejen, fx ved at blokere adgangen til skadelige links, men det gælder stadig om at reducere risikoen for menneskelige fejl. Det er afgørende i en verden, der bliver stadig mere digitalt forbundet, og hvor trusselsbilledet bliver stadig mere komplekst og hackerne konstant dygtigere.

Mikkel Kruse, der er direktør for Telenor Erhverv

Om undersøgelsen

Undersøgelsen er foretaget af Norstat på vegne af Telenor Group i april 2023 blandt 2162 respondenter fra Danmark, Norge, Sverige og Finland, heraf 551 fra Danmark.

Tjek priser på bredbånd

Tech-Test har indgået et samarbejde med Samlino så du kan tjekke bredbåndspriser og ikke mindst muligheder for bredbånd på din adresse.

Det er helt gratis og Samlino skal ikke bruge andet end din adresse for at levere priser til dig.

Når du har indtastet adressen i feltet herunder, bliver du sendt til Samlino, hvor du får vist resultatet, og hvor du kan indsætte flere filtre, hvis du har bestemte behov for dit bredbånd.