Hybride arbejdspladser gør os glade

Ny undersøgelse fra Jabra viser at danskerne har det bedst med selv at kunne bestemme, hvorfra de arbejder. Den hybride arbejdsplads er blevet en succes

Medarbejdere der fuldt ud selv kan bestemme, hvor de arbejder fra, er mere glade i deres job – alligevel er det kun hver femte der på nuværende tidspunkt har den frihed. Og selvom 63 % af alle medarbejdere foretrækker hybridarbejde, er det ifølge Jabra’s 2022-udgave af Hybrid Ways of Working Global Report kun 45 %, der har lov til fleksibelt at dele deres tid mellem hjemmet og kontoret.

Rapporten, der er udført blandt 2.800 vidensarbejdere i seks lande verden over, ser nærmere på medarbejdernes følelser og motivation i forhold til det fysiske arbejdssted i denne nye tid med hybridarbejde.

Medarbejderne siger, at det at kunne bestemme, hvor og hvornår de arbejder, har en positiv indvirkning på deres velvære, lykke og produktivitetsniveau. Da hybridarbejdet er nødvendigt for, at vi kan genopbygge det fysiske arbejdsrum, er arbejdsgivere nødt til at re-tænke deres arbejdsmodeller for at sikre effektivt samarbejde og medarbejdertilfredshed.

Kontoret – ikke kun et fysisk rum

Grundet den nye hybride arbejdsform re-designer mange organisationer lige nu deres kontorer med henblik på at skabe de bedste betingelser for samarbejde. Jabra-rapporten viser imidlertid, at man i denne proces bør gøre sig nogle overvejelser, som række udover det fysiske rum.

Uanset hvilket arbejde man bestrider, er der et stort ønske om at have et dedikeret og personligt rum på kontoret. Næsten fire ud af ti medarbejdere siger, at de vil føle mindre loyalitet og engagement i den virksomhed, de arbejder i, hvis de ikke har en fast plads på kontoret.

Derudover viser Jabra’s data, at i takt med at den tid, der bruges på møder, øges, da stiger præferencen for at kunne arbejde fra hjemmekontoret fremfor på arbejdspladsen. Af dem, der bruger mere end 50 % af deres tid på møder, foretrækker 75 % deres hjemmekontor.

Da otte ud af ti møder nu enten er helt virtuelle eller hybride, bliver lederne nødt til at tænke meget nøje over, hvordan virtuelle samarbejdsteknologier kan hjælpe medarbejderne til at føle et tilhørsforhold til virksomheden, både når de er på kontoret, og når de arbejder andre steder fra.

Kontoret alle steder

Den unge generation, populært kaldet generation Z, repræsenterer ikke alene en generation, der er født ind i en digital verden, de er også født ind i en hybrid verden. Mange af dem har startet deres professionelle karriere under pandemien, hvorfor fjern- og hybridarbejde er det eneste, de nogensinde har kendt til.

Hele 64 % af denne generation betragter således deres “kontor” som værende deres bærbare computer, headset, og det sted hvor de kan få en stærk internetforbindelse. Dette understreger teknologiens voksende betydning, når det handler om at definere medarbejderoplevelsen.

Disse unge mennesker, der er født ind i det hybride arbejdsliv, er også dobbelt så tilbøjelige som Millennials og næsten tre gange så tilbøjelige som generation X til at sige, at deres almindelige arbejdsplads er et “tredje rum”, såsom et kontorfællesskab, en café eller et bibliotek.

Da generation Z fremadrettet vil udgøre en endnu større del af arbejdsstyrken, er virksomhederne derfor nødt til at prøve at forstå og tage højde for de vigtige generationsforskelle i fx præferencen for arbejdssted, hvis man fortsat ønsker at kunne tiltrække de bedste talenter og få dem til at trives på ”The anywhere office”. Kun ved at give medarbejderne den relevante teknologi og support kan de opretholde produktiviteten, medarbejdertrivslen og få ry af at være professionelle uanset kontorets placering. 

Vi er to år inde i det største arbejdseksperiment nogensinde. Det der begyndte som et nødvendigt skift til hjemmearbejde, har nu udviklet sig til en mere langsigtet udforskning af de hybride måder at arbejde på. Nu hvor vi går ind i det tredje år med denne nye måde at arbejde på, må vi tænke anderledes omkring vores hybridarbejde og fysiske arbejdsrum, hvis vi fortsat skal kunne fastholde og tiltrække talenter. Ledere må tage et skridt baglæns og spørge ind til, lytte og forstå, hvad medarbejderne virkelig har brug for for at forbedre deres oplevelse af det hybride arbejde.

Først og fremmest er vi nødt til at finde en måde at skabe et tilhørsforhold til en arbejdsplads på, nu hvor den primært er virtuel. Giv medarbejderne retten til at vælge deres foretrukne arbejdssted og tilbyd dem teknologien, værktøjerne og opbakningen, så de har mulighed for at være produktive uanset hvorfra de arbejder. Lad os gå skridtet videre så vi ikke udelukkende tænker i, om man arbejder hjemmefra eller fra kontoret, men snarere at man i fremtiden arbejder hvor som helst fra.

Holger Reisinger, SVP hos Jabra

Du kan hente den fulde rapport her.

About Lars Bennetzen 4194 Articles
Lars Bennetzen har været it- og gadget-journalist siden 1992, og arbejdet som redaktør på PC World, Ingeniøren, Jern- og Maskinindustrien, Procesteknik og Ugens Erhverv. I 2006 blev Lars Chefredaktør på Alt om DATA, og bestyrede det gode gamle it-blad gennem de næste 6 år. I 2012 blev Lars selvstændig og stiftede firmaet Blackbelt Communications og i 2015 startede han Tech-Test. Lars fungerer også som kommunikationskonsulent, taler, moderator og gadgetekspert.
Kommentar til artiklen?