De unge vil ikke tilbage på fuld tid

Arbejdsmarkedets yngre generationer har afgørende betydning for virksomheders økonomiske resultater, men virksomhedsledere er for dårlige til at tiltrække og fastholde dem, viser en ny undersøgelse fra it-virksomheden Citrix. Fx overvurderer ledere de unge medarbejderes lyst til at vende tilbage til det fysiske kontor

Medarbejdere født efter 1981 har markant indvirkning på en virksomheds evne til at levere sorte tal på bundlinjen. Det konkluderer en ny undersøgelse fra it-virksomheden Citrix, som afdækker forholdet mellem virksomheders evne til at levere overskud og størrelsen på landets såkaldte digitalt indfødte – indbyggere født mellem 1981 og 2015, og som er vokset op i den digitale tidsalder.

De digitale indfødtes betydning er faktisk så stor, at hvis befolkningsgruppen vokser med ét procentpoint, kan det føre til en 0,9 procentpoints stigning i rentabilitet. Globalt svarer det til 11,57 billioner om året. På trods af den afgørende effekt på virksomheders rentabilitet mangler mange virksomhedsledere ifølge undersøgelsen føling med de teknologikyndige ungdomsgenerationer og deres krav til arbejdspladsen.

Ud fra undersøgelsens interview med 1.000 virksomhedsledere og 2.000 vidensarbejdere mellem 18 og 39 år gør særligt fire misforhold sig gældende. Eksempelvis er det de fundamentale aspekter ved arbejdslivet, som de yngre generationer vægter højest. Både jobsikkerhed- og stabilitet samt god work-life-balance er ifølge 87 procent af de adspurgte de væsentligste faktorer. Den holdning vækker ikke genklang hos lederne, hvor hovedparten anser adgang til den nyeste teknologi og mulighed for efteruddannelse som de væsentligste parametre i at tiltrække de yngre generationer.

Undersøgelsen peger på en tydelig generationskløft, som forhindrer virksomheder i at skabe vækst. Det er nødvendigt for virksomheder at investere i arbejdsmodeller og værktøjer, der understøtter fleksibelt arbejde, hvis de vil være i stand til at tiltrække og fasthold fremtidige generationers ledere. Og det er der helt klare kommercielle fordele ved på den korte bane.

Anette Vainer, landechef i Citrix Danmark

Ledere overvurderer kontoret

I tillæg til generationernes uenighed om vigtigheden af de grundlæggende arbejdsvilkår har de også forskellige syn på betydningen af det fysiske kontor. 90 procent af de digitale indfødte medarbejdere har ikke lyst til at vende tilbage til kontoret, når pandemien er ovre. Faktisk vil halvdelen af de adspurgte i de yngre generationer fortsat gerne arbejde hjemmefra det meste af tiden. I kontrast hertil tror 58 procent af lederne, at unge medarbejdere gerne vil bruge det meste af eller hele deres arbejdstid på kontoret.

Del artiklen på

Om Lars Bennetzen (3211 Articles)
Lars Bennetzen har været it- og gadget-journalist siden 1992, og arbejdet som redaktør på PC World, Ingeniøren, Jern- og Maskinindustrien, Procesteknik og Ugens Erhverv. I 2006 blev Lars Chefredaktør på Alt om DATA, og bestyrede det gode gamle it-blad gennem de næste 6 år. I 2012 blev Lars selvstændig og stiftede firmaet Blackbelt Communications og i 2015 startede han Tech-Test. Lars fungerer også som kommunikationskonsulent, taler, moderator og gadgetekspert.
Kommentar til artiklen?