Klimaneutrale biler: Syntetiske brændstoffer ændrer CO2 til et råstof

Bosch-undersøgelse viser stort potentiale for at reducere CO2-emissionen

Indtil for få år siden var en CO2-neutral forbrændingsmotor noget, man kun kunne drømme om. Nu kan det snart blive en realitet. Hemmeligheden ligger i syntetiske eller CO2-neutrale brændstoffer, hvis produktionsproces binder CO2.

Derved bliver denne drivhusgas et råstof, som benzin, diesel og naturgas kan fremstilles af ved hjælp af elektricitet fra vedvarende energi. Syntetiske brændstoffer kan gøre benzin- og dieseldrevne biler CO2-neutrale og derved yde et markant bidrag til begrænsning af den globale opvarmning, siger koncernchef Volkmar Denner hos Bosch.

Eksperter fra Bosch har sat nøjagtige tal på det bidrag, der kan opnås bare i den europæiske bilflåde: Inden 2050 kan brugen af syntetiske brændstoffer som supplement til elektrificering spare op til 2,8 gigatons CO2 eller 2.800.000.000.000 kg CO2 . Det er tre gange Tysklands kuldioxidemission i 2016.

Et blik ud over Europas grænser viser, hvor nødvendigt det er at reducere emissionen i trafikken yderligere: Hvis klimamålene fra konferencen i Paris skal nås, skal CO2-emissionen fra trafikken reduceres 50 % over de næste fire årtier, og mindst 85 % i industrilandene.

For at nå fremtidens klimamål er der behov for andre intelligente løsninger ud over elektromobilitet, siger Denner. For selvom alle biler en dag kører rent elektrisk, vil flyvemaskiner, skibe og selv lastbiler stadig hovedsagelig køre med brændstof.

CO2-neutrale forbrændingsmotorer, der kører på syntetiske brændstoffer, er derfor en meget lovende vej at udforske – også for personbiler. Desuden kan syntetiske brændstoffer designes således, at de praktisk talt forbrænder uden sod. Derved kan omkostningerne til udstødningsgasbehandling reduceres.

En anden central fordel er, at det eksisterende tankstationsnetværk fortsat kan anvendes. Det samme gælder den eksisterende ekspertise, når det gælder forbrændingsmotorer. Og selvom elbiler bliver markant billigere i de kommende år, kan det være umagen værd at udvikle disse brændstoffer. Bosch har beregnet, at en hybridbil drevet med syntetiske brændstoffer op til en distance på maks. 160.000 km kan være billigere end en langdistanceelbil, afhængig af den anvendte type vedvarende energi.

Rent teknisk er det allerede muligt at fremstille syntetiske brændstoffer. Hvis den anvendte elektricitet er genereret fra vedvarende energi (og dermed CO2-fri), er sådanne brændstoffer klimaneutrale og meget alsidige.

Hydrogen (H2), der fremstilles i begyndelsen, kan anvendes til at drive brændstofceller, mens de brændstoffer, der er dannet efter yderligere proces, kan anvendes til at drive forbrændingsmotorer eller flyturbiner.

Pilotprojekter til kommercialisering af syntetisk diesel, benzin og gas er for øjeblikket undervejs i Norge og Tyskland. Da syntetiske brændstoffer desuden er kompatible med den eksisterende infrastruktur og motorgeneration vil det tage langt mindre tid at opnå en høj grad af gennemslagskraft på markedet end at elektrificere den eksisterende bilflåde. Heller ikke for førere af ældre biler vil noget ændre sig, da klassiske biler stadig vil køre på syntetisk benzin – med hensyn til kemisk struktur og grundlæggende egenskaber er det stadig benzin.

Mere om syntetiske brændstoffer

Hvad skal der ske, inden syntetiske brændstoffer slår igennem?

  • Store anstrengelser er trods alt stadig nødvendige, inden syntetiske brændstoffer slår igennem. Bearbejdningsteknikken er stadig dyr, og der er kun få testanlæg. Det tyske ministerium for økonomi og energi støtter derfor syntetiske brændstoffer som en del af sit initiativ “Alternative energies in transportation”. Den stigende tilgængelighed og faldende priser for elektricitet fra vedvarende energi vil også fremskynde den udbredte anvendelse af disse brændstoffer.

Hvordan fremstilles syntetiske brændstoffer?

  • Syntetiske brændstoffer fremstilles udelukkende ved hjælp af vedvarende energi. I første trin fremstilles der brint af vand. Kulstof tilføjes for at fremstille et flydende brændstof. Dette kulstof kan udvindes af industriprocesser eller sågar med filtre fra luften. Ved at kombinere CO2 og H2 får man det syntetiske brændstof, der kan være benzin, diesel, gas eller kerosin.

Hvor dyrt vil brændstoffet være?

  • For øjeblikket er det en kompleks og kostbar proces at fremstille syntetiske brændstoffer. Men en produktionsstigning og gunstige elpriser kan betyde, at syntetiske brændstoffer bliver markant billigere. Aktuelle undersøgelser tyder på, at selve brændstoffet (ekskl. skat) på lang sigt vil koste mellem 1,00 og 1,40 euro pr. liter.

Hvad er forskellen mellem syntetiske brændstoffer og biobrændstoffer?

Syntetisk brændstof betyder, at vi ikke står med et valg om råmaterialet skal blive til brændstof til forbrændingsmotorer eller mad på middagstallerkenen. Og hvis der anvendes vedvarende energi, kan syntetisk brændstof fremstilles uden de volumenbegrænsninger, der kan forventes ved produktion af biobrændstof pga. faktorer som mængden af tilgængeligt landbrugsland.

Del artiklen på

Om Lars Bennetzen (3429 Articles)
Lars Bennetzen har været it- og gadget-journalist siden 1992, og arbejdet som redaktør på PC World, Ingeniøren, Jern- og Maskinindustrien, Procesteknik og Ugens Erhverv. I 2006 blev Lars Chefredaktør på Alt om DATA, og bestyrede det gode gamle it-blad gennem de næste 6 år. I 2012 blev Lars selvstændig og stiftede firmaet Blackbelt Communications og i 2015 startede han Tech-Test. Lars fungerer også som kommunikationskonsulent, taler, moderator og gadgetekspert.
Kommentar til artiklen?