IT-problemer skaber dagligt frustrationer for hver tredje dansker

Danskerne er trætte af IT-problemer. Hele 65% har det seneste år måtte få hjælp fra IT-support to eller flere gange. Det viser en ny landsdækkende undersøgelse om danske kontoransattes arbejdsglæde, produktivitet og IT-sikkerhed. Samtidig viser undersøgelsen, at det kun er hver femte danske kontoransat, der er bekymret for at komme til at klikke på et phishing-link

Danskernes arbejdsglæde og produktivitet bliver dagligt udfordret af IT-problemer. Det præsenterer teknologivirksomheden HP i en ny landsdækkende undersøgelse, som er foretaget i samarbejde med analyseinstituttet Norstat. Undersøgelsen viser, at hver tredje danske kontoransat oplever, at IT-problemer er en væsentlig kilde til frustration og spildtid i deres hverdag. Hertil bruger 30 % mere end 10 minutter om ugen på IT-problemer, f.eks. på at computeren ikke vil starte, at man ikke kan få adgang til servere eller programmer og applikationer, der ikke vil åbne.

IT-problemer giver panderynker hos mange danskere. Det skaber naturligt nok frustration, og sætter en stopper for at arbejde produktivt. Og med den moderne arbejdsplads, hvor der skal være fleksibilitet til at arbejde hvor som helst, er velfungerende IT-udstyr kun blevet endnu mere presserende og et afgørende parameter for medarbejderes arbejdsglæde.

Peter Møller Kristensen, adm. direktør i HP Danmark

En velfungerende arbejdscomputer har stor betydning for 74 % af danske kontoransattes arbejdsglæde, viser undersøgelsen. Ydermere, har godt hver 5. kontoransat svaret, at de forventer at kunne være mere produktiv, hvis de havde bedre IT-udstyr derhjemme.

I HP har vi stort fokus på at skabe fleksible rammer, som understøtter den individuelle medarbejders ønsker bedst muligt, så de kan bevare en fornuftig work-life balance. Med vores løsninger og services sikrer vi, at virksomhedernes medarbejdere får stillet de bedste forudsætninger og værktøjer til rådighed til at arbejde hvor som helst, uden at det sker på bekostning af deres produktivitet.

Peter Møller Kristensen, adm. direktør i HP Danmark.

Danskerne er ikke bange for phishinglink

IT-sikkerhed er de danske kontoransatte ligeledes blevet spurgt ind til i undersøgelsen. Her svarer hver 5. kontoransatte, at de frygter at klikke på et phishinglink, der kan udsætte deres virksomheder eller dem selv for fare. Mens halvdelen ikke forventer, at det er noget, der kan ramme dem. Samtidig svarer 64 % af den danske arbejdsstyrke at indbyggede sikkerhedsløsninger er en vigtig faktor, når de skal vælge arbejdscomputer. Det er dog kun hver 3. kontoransatte, der oplever, at deres arbejdsgiver har mere fokus på IT-sikkerheden end hidtil som følge af øget hjemmearbejde. 

I HP arbejder vi ikke med præmissen om, hvorvidt man kommer til at klikke på et phishing-link eller ej, men om hvornår man klikker på et. Derfor overrasker det mig en del, at halvdelen af danske kontoransatte ikke frygter phishinglinks. Vi ser hackerne i dag blive mere og mere sofistikerede og udspekulerede. Den udvikling vil kun fortsætte.

Undersøgelsens resultater understreger netop behovet for, at virksomheder i højere grad investerer i de rette løsninger med automatisk og indbygget sikkerhed baseret på zero trust, hvor man også får stoppet ukendt malware, så medarbejdere kan arbejde hvor som helst uden at bekymre sig.

Elisabeth Sangill, Services og Solutions specialist i HP Danmark

Om undersøgelsen

Undersøgelsen er baseret på en måling blandt 1.012 danskere, der arbejder hele dagen (45 %) eller noget af dagen (55%) ved en computer – defineret som kontoransatte. Undersøgelsen er foretaget i perioden slut september til start oktober 2022 i Norstats online panel.

About Lars Bennetzen 3850 Articles
Lars Bennetzen har været it- og gadget-journalist siden 1992, og arbejdet som redaktør på PC World, Ingeniøren, Jern- og Maskinindustrien, Procesteknik og Ugens Erhverv. I 2006 blev Lars Chefredaktør på Alt om DATA, og bestyrede det gode gamle it-blad gennem de næste 6 år. I 2012 blev Lars selvstændig og stiftede firmaet Blackbelt Communications og i 2015 startede han Tech-Test. Lars fungerer også som kommunikationskonsulent, taler, moderator og gadgetekspert.