Samsung Electronics annoncerer ny miljøstrategi

Samsung ønsker at eliminere deres CO2-udledning

Samsung Electronics Co., Ltd. har netop offentliggjort sin nye miljøstrategi, som er en omfattende indsats for at deltage i den globale indsats for at bekæmpe klimaforandringer. Den omfatter forpligtelser til at opnå net zero CO2-emissioner i hele virksomheden og planer om at anvende mere vedvarende energi samt at investere i og forske i nye teknologier for at udvikle energieffektive produkter, øge genbrug af vand og udvikle teknologi til kulstofopsamling.

Kernen i den nye forpligtelse er at opnå net zero CO2-emissioner (Scope 1 og Scope 2) for alle aktiviteter i Device eXperience (DX)-divisionen inden 2030 og på tværs af alle globale aktiviteter, herunder Device Solutions (DS)-divisionen, inden 2050. DX-divisionen omfatter virksomhedens forretninger inden for forbrugerelektronik, herunder Mobile eXperience, Visual Display, Digital Appliances, Networks og Health & Medical Equipment, mens DS-divisionen omfatter forretningerne Memory, System LSI og Foundry. 

Samsung Electronics har også tilsluttet sig RE100, et globalt initiativ, der er dedikeret til at stræbe efter 100 % vedvarende energi. Som led i denne forpligtelse planlægger virksomheden at dække el-behovet på alle internationale markeder, hvor den opererer uden for Korea, med vedvarende energi inden for fem år.

Den nye plan bygger på Samsung Electronics’ eksisterende klimaindsats og udvider i væsentlig grad omfanget af dets programmer og investeringer. Samsung vil udvikle nye teknologier og gennemføre yderligere bæredygtige metoder for at skabe en lysere fremtid for alle.

Samsung Electronics’ miljøforpligtelse omfatter også en virksomhedsdækkende indsats for at forbedre ressourcecirkulariteten i hele produktets livscyklus, fra råvarebinding til genbrug og bortskaffelse. Planen indeholder også detaljerede oplysninger om investeringer i nye teknologier til at reducere emissioner fra procesgasser og til at reducere strømforbruget i forbrugerprodukter. Virksomheden har også planer om at undersøge teknologier til opsamling og udnyttelse af kulstof og at tage fat på skadelige luftbårne partikler. 

I erkendelse af behovet for innovative tilgange omkring miljømæssig bæredygtighed vil Samsung Electronics investere over 7 billioner KRW i miljøinitiativer frem til 2030, herunder til reduktion af procesgasser, vandbesparelse, udvidelse af indsamling af elektronisk affald og reduktion af forurenende stoffer. Investeringstallet omfatter ikke omkostninger i forbindelse med udvidelse af brugen af vedvarende energi.

About Lars Bennetzen 4194 Articles
Lars Bennetzen har været it- og gadget-journalist siden 1992, og arbejdet som redaktør på PC World, Ingeniøren, Jern- og Maskinindustrien, Procesteknik og Ugens Erhverv. I 2006 blev Lars Chefredaktør på Alt om DATA, og bestyrede det gode gamle it-blad gennem de næste 6 år. I 2012 blev Lars selvstændig og stiftede firmaet Blackbelt Communications og i 2015 startede han Tech-Test. Lars fungerer også som kommunikationskonsulent, taler, moderator og gadgetekspert.